Kėdainių, Panevėžio, Raseinių, Jonavos evangelikų liuteronų parapijos

Nebijokite! Kristus prisikėlė!

Nebijokite! Jis prisikėlė, Jo čia nebėra“ (Mk 16, 6) – šią žinią išgirdo moterys, aną rytą atėjusios prie Jėzaus kapo.

Nebijokite. Tą patį išgirdo piemenys, Betliejaus laukuose ganę savo bandą, kai angelas iš dangau jiems pranešė, kad Dovydo mieste gimė Mesijas.

Nebijokite, nes “Jėzaus įsikūnijimu, gyvenimu, mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu Dievas įėjo į istoriją, amžinybė – į laiką, dangaus karalystė – į mūsų žemę“ (F. F. Bruce).

Nebijokite, nes Dievo meilė, apreikšta Jėzuje, stipresnė už mūsų nuodėmes.

Nebijokite, nes ne mirtis taria lemiamą žodį, o Tas, kuris yra dangaus ir žemės, gyvenimo ir mirties Viešpats.

Nebijokite, nes Velykos yra daugiau negu pavasario šventė. Velykos – viltis, teikianti drąsos ne tik mirti, bet ir gyventi.

Nebijokite, nes Velykos skelbia, kad Jėzus yra Kristus, tai yra, Mesijas, Dievo Siųstasis, Pateptasis, Viešpats: “Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius ir turiumirties ir mirusiųjų pasaulio raktus“ (Apr 1, 18).

Nebijokite, nes Velykų ryto Geroji naujiena skelbia: “Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių kaip užmigusiųjų pirmagimis“ (1Kor 15,20).

“Sokratas įveikė mirimą, Kristus nugalėjo mirtį kaip paskutinį priešą. … Įveikti mirimą dar nereiškia įveikti mirtį. Mirimo įveikimas yra žmogaus galimybių ribose, o mirties nugalėjimas reiškia prisikėlimą. … Jeigu bent saujelė žmonių tuo patikėtų, daug kas būtų kitaip. Gyventi prisikėlimo tikėjimu – tai yra Velykos“ (Dietrich Bonhoeffer)

Nebijokite!

Kristus prikėlė! Jis tikrai prisikėlė!

12 balandžio, 2009 Posted by | Biblija, mintys | , , , , , , , , , , , , , , | Parašykite komentarą