Kėdainių, Panevėžio, Raseinių, Jonavos evangelikų liuteronų parapijos

“O jūs kuo mane laikote?“, Mk 8,29

Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius: “Pasakykite, kuo mane žmonės laiko?“ Jie atsakė: “Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti dar kuriuo iš pranašų.“ Tada jis paklausė: “O jūs kuo mane laikote?“ Petras jam atsakė: “Tu esi Mesijas.““ (Mk 8, 27-29)

Berods žymus anglikonų teologas Viljamas Barklis yra pasakęs: ,,Gali perskaityti visą teologinę literatūrą apie Jėzų, išlaikyti visus teologijos egzaminus, bet paties Jėzaus nepažinti“.

Šiandien, kaip ir anuomet, Jėzaus laikais, apie jį galime išgirsti daug įvairiausių nuomonių. O daugelis dar neblogai pamename, ką apie Jėzų sako katekizmas, kurio tiesų mokėmės, ruošdamiesi Konfirmacijai ar Pirmajai Komunijai. Dar geriau pamename, ką apie Jėzų vakar ar prieš savaitę pamokslo metu kalbėjo kunigas.

Tačiau tai dar ne viskas. Svetimu tikėjimu ilgai negyvensi.

Anksčiau ar vėliau į klausimą, kas yra yra Jėzus, teks atsakyti pačiam. Ne atmintinai, ne citatomis iš teologijos vadovėlių, maldaknygių, katekizmų ar netgi iš pačios Biblijos, o iš širdies. Ir tikriausiai ne sekmadienį, ne pamaldų metu, ne ,,tikėjimo namiškiams“, o kasdienybėje, galbūt tam visiškai nenusiteikus, galbūt ir tam ,,netinkamoje“ aplinkoje (plg. Pilypo Cezarėja – ne tik toli nuo Jeruzalės, bet ir už Galilėjos ribų, ten, kur tetrarchas Pilypas buvo pastatęs balto marmuro šventyklą Romos imperatoriaus Cezario, pretendavusio į dievystę, garbei).

Lengva išpažinti tikėjimą bažnyčioje, kai žinai, kad niekas iš tavęs nepasišaipys, niekam ,,neužkliūsi“, o ir tikėjimo išpažinimo ,,formulė“ jau senokai įkalta į galvą. Tačiau toks išpažinimas tėra tik pradžia, pirmasis žingsnis. Po pamaldų išeisi iš bažnyčios, grįši namo, eisi į darbovietę, į mokyklą etc.

Ar žengsi antrą tikėjimo žingsnį? O trečią? Ketvirtą? Ar išdrįsi tęsti tikėjimo kelionę per šių dienų ,,Pilypo Cezarėją“, ar liksi pakelėje?

13 rugsėjo, 2009 Posted by | Biblija, mintys | , , , , , , , , , , , , , , | Parašykite komentarą