Kėdainių, Panevėžio, Raseinių, Jonavos evangelikų liuteronų parapijos

Įsakymai, kurie išlaisvina

“Tada Dievas ištarė visus šiuos žodžius: Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų…“ (Iš 20, 1-2). Ir tada Dievas apreiškė savo įsakymus, kuriuos žinome kaip Dekalogą arba Dešimt Dievo įsakymų.

Ne tik žmogus, bet ir kiekvienas gyvas sutvėrimas, brangina laisvę ir maištauja prieš įvairius suvaržymus. Ir tai nieko nuostabaus, nes Dievas sukūrė mus laisvus. Turbūt dėl šios priežasties daugeliui žmonių, ne tik Konfirmacijai besiruošiantiems vaikams, bet ir suaugusiems, Dekalogas taip pat atrodo esąs laisvės suvaržymas, turbū todėl ir Dievas daugeliui atrodo esąs rūstus, nepatenkintas senis, kuris tik ir taikosi ką nors uždrausti, ko nors neleisti, o nusižengusius kuo greičiau ir kuo skaudžiau nubausti. “Negalima, negalima, negalima.“

Tačiau žodžiai, kuriais Dievas kreipėsi į Mozę Sinajaus kalne, leidžia suprasti, kad Dekalogo įsakymai yra skirti ne žmogui pavergti, bet jam išlaisvinti. “…išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų“, – Dievas primena Mozei, o kartu ir visai tautai. Jis yra tas, kuris liūdi, matydamas žmogaus kančią: “Aš mačiau savo tautos kančią Egipte, girdėjau jų skundo prieš savo engėjus šauksmus. Iš tikrųjų, aš gerai žinau, ką jie kenčia…“ (Iš 3, 7). Jis yra tas, kuris išlaisvina iš vergijos: “…nužengiau išgelbėti juos iš egiptiečių rankų ir nuvesti iš to krašto į gerą ir erdvų kraštą…“ (3, 8). Žinoma, ne tam, kad jie patektų į kitą vergiją, o tam, kad būtų laimingi, kad jiems būtų gera.

Vergija/nelaisvė būna ne tik politinė. Dar sunkesnė yra vergija nuodėmei. Todėl Dievas, išvedęs tautą iš Egipto nelaisvės, prieš įvesdamas į Pažado žemę, nori apsaugoti ją nuo dar didesnė nelaimės, kuri, skirtingai nuo karinės okupacijos, pasirenkama savo noru, todėl ji pavojingesnė ir išsilaisvinti iš jos sunkiau nei iš Egipto arba Sovietų sąjungos.

A.M.

11 kovo, 2012 Posted by | Biblija, mintys | Parašykite komentarą