Kėdainių, Panevėžio, Raseinių, Jonavos evangelikų liuteronų parapijos

“Giesmių giesmelė 2012“

,,Giedokite Viešpačiui naują giesmę, nes Jis padarė nuostabių dalykų“ (Ps 98, 1)

Psalmės autorius, be abejo, nė nenumanė, kad jo žodžiai tolimoje ateityje sukvies tokį gausų būrį jaunųjų giesmininkų iš įvairių Lietuvos vietovių, o taip pat ir iš Latvijos, į jam visiškai nežinomą miestą, Panevėžį, giedoti Viešpačiui. Tarytum atsiliepdami į šį paraginimą, Šventosios Dvasios vedami, mažne pusšimtis žmonių, mažų ir didelių, vaikų ir suaugusių, dalyvavo tradicinėje, kasmet rengiamoje Vaikų ir jaunimo evangeliškų giesmių šventėje ,,Giesmių giesmelė“, kurią šiemet, gegužės penktąją, kartu su Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga rengė Panevėžio evangelikų liuteronų parapija.

<…>

Dėkoju visiems, rengusiems ,,Giesmių giesmelę 2012“, Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos administratorei Daivai Galinaitienei, Sandraugos pirmininkei Laurai Kairienei, visiems Sandraugos nariams, prisidėjusiems prie šventės organizavimo, taipogi Panevėžio evangelikų liuteronų parapijai, jos tarybos pirmininkui Broniui Motiejūnui, Alfridui Jurgiui Pajuodžiui, Barborai Pajuodytei ir parapijietėms, pavaišinusioms svečius kava, arbata ir pyragaičiais. Labai dėkoju jau minėtam teatro vadovui A. Markuckiui, kuris, būdamas net labai užimtas, rado laiko surengti pažintinę ekskursiją.

Dėkoju vyskupui M. Sabučiui ir visiems kunigams, dalyvavusiems šventėje, Liudui Fetingiui, Vaidui Klesevičiui ir Juozui Mišeikiui, chorų ir ansamblių vadovams ir vadovėms,  Daliai Kiseliūnaitei, Daivai Lapienienei, Renatai Moraitei, Irmai Žebrauskeinei, Vandai Marozienei ir Daliai Merkuševai, Raimondui Alpei ir Jolantai Kalniniai, Evelinai Norkienei, Evelinai Tamošaitytei ir Rasai Levickaitei-Šerpytienei, ir, žinoma, visiems šventės dalyviams, prisidėjusiems, kuriant džiugią ,,Giesmių giesmelės“ nuotaiką.

[daugiau apie tai skaitykite naujajame “Lietuvos evangelikų kelio“ numeryje, kuris išeis gegužės mėnesį]

9 gegužės, 2012 Posted by | foto | Parašykite komentarą

Kėdainiečių evangelikų liuteronų viešnagė Vilniuje

Praėjusių metų rudenį, spalio mėnesį, Kėdainių evangelikų liuteronų parapiją aplankė Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos atstovai su kun. Ričardu Dokšu, o šių metų birželio mėnesį kėdainiečiai aplankė vilniečius: dalyvavo sekmadienio pamaldose, po kurių bendravo su parapijos nariais, vysk. Mindaugu Sabučiu ir kun. Ričardu Dokšu, vaišinosi, vėliau pasivaikščiojo po senamiestį.

Gera palaikyti draugiškus ryšius su tikėjimo namiškiais, gyvenančiais ir už savo parapijos ribų, pasisemti jų patirties, pasidalyti tikėjimu.

22 rugpjūčio, 2010 Posted by | foto | Komentarai įrašui Kėdainiečių evangelikų liuteronų viešnagė Vilniuje yra išjungti

Konfirmacijos šventė

2010-ųjų rugpjūčio 15-ąją Panevėžio evangelikų liuteronų parapijo įvyko Dovydo, Ievos ir Barboros konfirmacija. Sveikiname juos ir jų artimuosius.

Jėzus sako: “Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jn 14, 6).

22 rugpjūčio, 2010 Posted by | foto | Komentarai įrašui Konfirmacijos šventė yra išjungti

“Giesmių giesmelės“ akimirkos

Šiemet, gegužės aštuntąją, Viljyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje vykusioje vaikų ir jaunimo giesmių šventėje dalyvavo ir duetas iš Panevėžio evangelikų liuteronų parapijos, Neringa ir Lolita, kartu su parapijos vargonininke Daiva. Jei Neringai, kuriai šiuo metu devyneri, ši šventė jau trečioji, tai šešerių metų Lolita joje kaip atlikėja dalyvavo pirmą kartą. Ačiū mergaitėms ir jas giesmių šventei parengusiai Lolitos mamai Daivai.

“Giedokite VIEŠPAČIUI naują giesmę; giedoki VIEŠPAČIUI, visa žeme!

Giedokite  VIEŠPAČIUI, garbinkite Jo vardą, kasdien skelbkite jo išganymą!

Apsakykite tautoms Jo garbę, visoms tautoms Jo nuostabius darbus!“ (96 psalmė)

10 gegužės, 2010 Posted by | foto, Uncategorized | Parašykite komentarą

Kirchentag 2009 “Mensch, wo bist du?“ Bremenas

Tik trumpas fotoreportažas

atidarymo pamaldosi.atidarymo pamaldos

atidarymo pamaldose

w.atidarymo pamaldos56.Kirchentago atidarymas.Gatveje.1

po atidarymo pamaldų žmonės ėmė plūsti į gatves

56.Kirchentago atidarymas.Gatveje.356.Kirchentago atidarymas.Gatveje 2

gatvėje buvo įdomu ne tik suaugusiems, bet ir vaikams

59.Labirintas vaikams.Mensch wo bis du60.Vaiku koncertas

labirintas “Žmogau, kur tu esi?“ ir vaikų pankroko grupės koncertas

60.Afrikieciu konc.267.Koncertas

muzika ir žmonėms, ir Dievui

98.Kirchentag61.Kirchentagas

automobiliams ir tramvajams vietos liko ne kažin kiek

70.Nera vietu86.Kirchentag

daugybė renginių ir dar daugiau žmonių

80.Spektaklis180.Spektaklis2

žodžių šiame spektaklyje buvo nedaug, bet pasakyta buvo daugiau negu galima “įžodinti“91.Kirchentag99.Bremenas

30 gegužės, 2009 Posted by | foto | Parašykite komentarą