Kėdainių, Panevėžio, Raseinių, Jonavos evangelikų liuteronų parapijos

Panevėžio ev. liuteronų parapija

Pamaldos vyksta sekmadieniais, pradžia – 11 val. Kalėdų ir Velykų pamaldų pradžia – 8.30.

1681027811115

Dėl krikšto ir santuokos reikėtų kreiptis iš anksto, ne mažiau kaip prieš tris mėnesius.

Pasiruošimas Konfirmacijai pradedamas prieš metus.

Kapinių šventė (pamaldos, minint mirusius artimuosius) vyksta paskutinį rugpjūčio mėn. sekmadienį Senosiose miesto kapinėse. Pamaldų pradžia – 11 val.

Panevėžys, Ukmergės g. 29 (miesto centre, tarp “maximos“ ir turgaus)
Kun. A. Malinauskas
arvymal@gmail.com, +37060136050


2020 m. gegužės 10 d. bažnyčioje po dviejų mėnesių pertraukos atnaujintos pamaldos.

Apie Panevėžio evangelikų liuteronų parapijos kunigą Rudolfą Lichtenšteiną (2018 m. gruodžio mėn. minėjome šimtąsias jo mirties metines).

——————————————————————————————————–

2015 m. gegužės mėn. 25 d. Panevėžio miesto mero Ryčio Račkausko iniciatyva Panevėžyje pirmą kartą buvo surengti Maldos pusryčiai. Daugiau apie tai skaitykite čia.

———————————————————————————————————-

2013 metų balandžio 4-5 dienomis mūsų parapijos atstovai lankėsi Danijoje, Morso saloje, į kurią atvykti pakvietė Nykøbing Mors evangelikų liuteronų parapijos taryba ir šios salos liuteronų parapijų dekanė Mette Moesgaard Jørgensen. Nykøbing Mors liuteronų delegacija kartu su jaunimo choru lankėsi Panevėžio evangelikų liuteronų bažnyčioje prieš trejus metus, viešėdami Pabaltijo šalyse, ir nutarė pratęsti pažintį, pakviesdami keletą mūsų parapijos narių atsakomajam vizitui.

P1220546    P1220556

Nykøbing Mors bažnyčia                                                                                     Bažnyčioje

DSC03897   P1220643

Pas Nykøbing Mors merą                                                              Ekskursija po miestą

DSC03928   P1220558

Pamaldos būsimiems Morso salos konfirmantams                   Kartu su šeimininkais

————————————————————————————————————————————–

2011 metų gruodžio 31-ąją Panevėžio evangelikų liuteronų parapijos bažnyčioje vyko ekumeninės Padėkos už praėjusius metus pamaldos, kuriose dalyvavo evangelikai liuteronai ir evangelikai reformatai kartu su savo kunigais (Arvydu Malinausku ir Raimondu Stankevičiumi), taip pat Naujosios apaštalų bažnyčios ir Veikliųjų žmonių bendrijos atstovai.

 

—————————————————————————————————————————————

m

Altorius – kadaise buvęs parapijos nario, skulptoriaus Alfrido Jurgio Pajuodžio, senelio staliaus varstotas

Panevėžio evangelikų liuteronų bažnyčia

bv

Pamaldos. Bažnyčia vėl tapo bažnyčia tik 2001 m.

Klaipėdos universiteto Teologijos katedros studentų choro koncertas (2008 m.)

———————————————————————————————————————————————-

Panevėžio evangelikų liuteronų parapijos istorija. Info apie bažnyčią.

Panevėžio evangelikų liuteronų parapija įkurta grafo von Roppo iniciatyva 1790-1795 metais. Prieš tai ji buvo Biržų parapijos filija. Galiausiai buvo įsteigta Panevėžio-Šeduvos (iki tol ji buvo Žeimelio filija) parapija, kurią sudarė 1200 narių. Parapijai buvo dovanotas 2 ha žemės plotas kairiajame Nevėžio upės krante ir pastatyti parapijos namai, kuriuose gyveno kunigas ir vyko pamaldos.

1896 m. spalio 24 d. Karlas Reingardas Roppas Jochano sūnus dovanojo Panevėžio-Šeduvos evangelikų liuteronų parapijai žemės sklypą kapinėms Panevėžio mieste Kapų gatvėje. Kapinėse šiuo metu yra palaidota keli šimtai įvairių tautybių evangelikų liuteronų parapijos žmonių. Čia ilsisi parapijos rėmėjų Karolio ir Luizos Ludendorfų kūnai. Kapinių koplytėlėje arba lauke, priešais fundatoriaus Michaelio Rossako kapą, kasmet vyksta kapų šventės.

Panevėžio evangelikų liuteronų medinė bažnyčia pastatyta 1845-1850 metais (manoma kad tai yra ta pati bažnyčia kuri ir dabar stovi Ukmergės 29). Tai medinis pastatas su bokštu, gotikinės formos langais ir durimis.

1940 metais, sovietams nacionalizavus pastatą, bokštas buvo nugriautas, o pastatas naudojamas kaip šokių klubas. Vėliau čia buvo įkurta ūkinių prekių parduotuvė. Todėl buvo išgriautos kolonos, sunaikintas altorius, o jų vietoje, atitvėrus siena, įrengtas sandėlis. Tokia padėtis tęsėsi iki 1990 metų.

Per 50 okupacijos metų parapiją sunaikinti nepavyko, nes tikintieji palaikė ryšius su Žeimelio ir Biržų parapijomis. Tačiau narių skaičius ženkliai sumažėjo. 1940 metais parapijiečių buvo daugiau kaip 200, o 1990 metais, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir atsikūrus evangelikų liuteronų parapijai, buvo užregistruoti tik 56 žmonės. Bažnyčios atstatymo ir tvarkymo darbus parapija pradėjo kartu su evangelikais reformatais.

Galiausiai, 2001 metų pradžioje bažnyčios restauravimo darbai buvo baigti. 1995 metais Panevėžyje lankėsi Lipės krašto (Vokietija) evangelikų superintendentas Dieteris Lorencas ir kunigas Klausas Fitzneris. Vėliau jų pastangomis buvo surinktos lėšos bažnyčios kapitaliniam remontui. Tų metų rudenį, vadovaujant kun. S. Juozaičiui, pradėtas bažnyčios remontas. Per tris metus buvo baigti bažnyčios lauko remonto darbai. Tačiau žlugus bankui, kuriame parapija laikė savo lėšas, bažnyčios remonto darbai sustojo. Pamaldos vykdavo kapinių koplytėlėje, kurią 1992 m. pašventino vysk. J. Kalvanas (vyresnysis).

Vis dėlto 2000 metų rudenį apie parapijos vargus sužinoję XX a. pradžioje parapijoje tarnavusio kun. Rudolfo Lichtenšteino anūkai – tuometinis Jėzuitų provinciolas Lietuvoje ir Latvijoje kun. Antanas Saulaitis ir JAV gyvenanti jo sesuo Marija Stankus-Saulaitis bažnyčios remontui paaukojo 10000 JAV dolerių. Prie bažnyčios restauravimo materialiai prisidėjo ir jų giminaičiai – Eduardas ir Irena Vilkai, taipogi Aleksandra Lescius.

Galiausiai, 2001 metų gegužės mėnesį restauruotoje bažnyčioje įvyko pirmosios atsikūrusios evangelikų liuteronų parapijos pamaldos.

Apie visus nuo pat pradžios parapijoje tarnavusius kunigus duomenų nėra išlikę, tačiau daugelio jų vardai yra žinomi: Vilhelmas Tilingas (1871-1874), Julius Baedell (1875-1884), Theodoras Švolkovskis (1887-1893), Alfredas Bütneris (1893-1900) Rudofas Lichtenšteinas (1901-1918). Tais metais parapiją sudarė apie 800 žmonių maždaug po pusę vokiečių ir latvių tautybių. Vėliau iki II-ojo pasaulinio karo parapijoje tarnavo kun. Vymeris, kun. H. Kirša, kun E. Leieris (jis atvažiuodavo iš Žeimelio). O atsikūrus parapijai, t.y. nuo 1990 metų, kun. M. Bekeris, teologijos studentas J. Omanas (Švedija), kun. S. Juozaitis, kun. E. Laiconas, diak. A. Žydaitis. Nuo 2001 Panevėžio evangelikų liuteronų parapijos kunigas Arvydas Malinauskas.

Kol kas komentarų nėra.

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: